اطلاعات مربوط به هر کدام از تخصص های دامپزشکی - WILd WoRld DoctoR'S

WILd WoRld DoctoR'S

اطلاعات مربوط به هر کدام از تخصص های دامپزشکی
نویسنده : Dr.Yare - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
 
در مورد هر کدام از رشته های تخصصی دامپزشکی و مواد و ضرایب هر یک از دروس مورد امتحانی یکی از دوستان اطلاعاتی خواسته بودند که در ذیل این موارد در مورد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است . م
واد امتحانی و ضرایب دروس

ردیف

نام رشته

کارشناسی ارشد مورد پذیرش

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون

مواد امتحانی و ضرایب دروس

ملاحظات

1

بیماریهای داخلی دامهای کوچک

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

12/2/87

30/8 صبح

 

دروس اصلی 80% شامل :

بیماریهای داخلی دام کوچک (45%)

رادیولوژی (15%)

 کلینیکال پاتولوژی (10%)

 اصول معاینه دام (5%)،

جراحی (5%)

دروس فرعی(10%) شامل :

 فارماکولوژی ، آمار

زبان تخصصی(10%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

2

رادیولوژی دامپزشکی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

رادیولوژی تشخیصی

 تکنیک های رادیولوژی

 اصول تاریکخانه و سونوگرافی تشخیصی   (60%)

فیزیک پزشکی (فیزیک

 رادیولوژی ، فیزیک فراصوت

 مواد رادیو اکتیو و ساختمان

 اتم ) 20%

تشریح (استخوانها و مفاصل

 سگ و گربه و اسب ) 5%

بیماریهای اندامهای حرکتی

 اسب (5%)

زبان تخصصی (10%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

 

3

انگل شناسی دامپزشکی

Ph.D

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی   و سایر رشته های گروه پزشکی

 کارشناسی ارشد

 انگل شناسی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

کرم شناسی و  بیماریها در حیوانات ( 40%)

تک یاخته  و بیماریها در حیوانات  (25%)

بندپایان  و بیماریها در حیوانات (25%)

زبان تخصصی (10%)

 

4

علوم تشریحی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

کالبد شناسی  (50%)

بافت شناسی (30%)

جنین شناسی (10%)

زبان تخصصی (10%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

5

 فیزیولوژی دامپزشکی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

12/2/87

30/8 صبح

 

فیریولوژی دامپزشکی 75% شامل :

فیزیولوژی سلول      فیزیولوژی خون       فیریولوژی قلب و عروق فیزیولوژی اعصاب    فیزیولوژی کلیه       فیزیولوژی تنفس     فیزیولوژی گوارش    فیزیولوژی غدد مترشحه داخلی                   فیزیولوژی تولید مثل    بیوشیمی (5%)

آناتومی فیزیولوژی (5%)

زبان تخصصی (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

6

بهداشت   مواد غذایی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

رشته های گروه علوم پزشکی (پزشکی ، دندان پزشکی ، داروسازی ) و کارشناسی ارشد صنایع غذایی و تغذیه

 

12/2/87

30/8 صبح

 

بهداشت و بازرسی گوشت (20%)

 صنایع مواد غذایی با منشاء دامی (10%)

بهداشت و صنایع شیر(15%)

  میکروب شناسی مواد غذایی (15%)

شیمی مواد غذایی (10%)

بیماریهای مشترک انسان و دام(5%)

اپیدمیولوژی (10%)

زبان انگلیسی (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

7

بهداشت و بیماریهای آبزیان

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

12/2/87

30/8 صبح

 

بیماریهای ماهی (35%)

تکثیر و پرورش ماهی   (25%)                      ماهی شناسی (25%)

زبان تخصصی (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

 

8

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

هماتولوژی (22%)

بیوشیمی بالینی (23%)

باکتری شناسی (10%)

انگل شناسی (10%)

ایمنولوژی  (5%)

ویروس شناسی (6%)

پاتولوژی (5%)

قارچ (4%)

زبان تخصصی (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

9 پاتولوژی

 

دکتری عمومی دامپزشکی

12/2/87

30/8 صبح

 
بافت شناسی (8%)

پاتولوژی عمومی (25%)

پاتولوژی اختصاصی (35%)

کالبد گشائی و نمونه برداری (12%)

باکتریولوژی ، ایمنولوژی ، ویروس شناسی ، قارچ شناسی و انگل شناسی (10%)

زبان تخصصی (10%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

10

جراحی دامپزشکی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

اصول جراحی و هوشبری (20%)

جراحی عمومی دام بزرگ (30%)

جراحی عمومی دام کوچک (30%)

بیماریهای اندامهای حرکتی (10%)

زبان تخصصی (10%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

11

 بیماریهای طیور

 

 دکتری عمومی دامپزشکی

12/2/87

30/8 صبح

 

 

دروس اصلی شامل :

بیماریهای عفونی و غیر عفونی و  تغذیه ای  طیور (70%)

دروس وابسته شامل :

اصول تغذیه و تغذیه اختصاصی طیور (3%)

بیوشیمی و هماتولوژی  طیور (3%)

آناتومی و فیزیولوژی طیور (3%)

بهداشت و مدیریت پرورش طیور (3%)

ایمونوپاتولوژی طیور (3%)

زبان انگلیسی از متون تخصصی بیماریهای طیور (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

12

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

دروس اصلی 80% شامل :

بیماریهای درونی دام بزرگ (27%)

 بیماریهای متابولیک (13%)

مسمومیت های دام (7%)

اصول معاینه دام (13%)

بیماریهای عفونی دام (20%)

دروس فرعی (10%)  شامل : فارماکولوژی (1%)          انگل شناسی (2%)  پاتولوژی (2%)        رادیولوژی (1%)  میکروبیولوژی (2%)          آمار حیاتی ((1%)     کلینیکال پاتولوژی (1%)  

زبان تخصصی (10%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه  ای .

نمره منفی برای هر جواب غلط یک سوم محسوب    می گردد .

13

قارچ شناسی دامپزشکی

Ph.D

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

میکروبیولوژی

باکتری شناسی

ویروس شناسی

ایمنی شناسی

مولکولار بیولوژی  

 

12/2/87

30/8 صبح

 

قارچ شناسی پزشکی

(65%)

ایمنی شناسی  (10%)

بیولوژی مولکولی (5%)

زبان تخصصی (20%)

 

14

مامایی و بیماریهای تولید مثل

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

مامایی کلاسیک دام (30%) بیماریهای تولید مثل دام (30%)

تلقیح مصنوعی دام (5%)

اندوکرینولوژی تولید مثل

(5%)

فیزیولوژی تولید مثل (5%)

اورام پستان (10%)

زبان تخصصی (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

15 ویروس شناسی

Ph.D

 

 

 دکتری عمومی دامپزشکی ، رشته های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

12/2/87

30/8 صبح

 

 

ویروس شناسی عمومی (30%)

ایمنی شناسی (12%)

باکتری شناسی عمومی (12%

ویروس شناسی و بیماریها (31%)

زبان تخصصی (15%)

 

 

16

ایمنی شناسی

Ph.D

 

 

دکتری  رشته های علوم پزشکی ، دامپزشکی

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

 

12/2/87

30/8 صبح

 

ایمنی  ( 38%)

باکتری (10%)

ویروس (10%)

بیوشیمی (17%)

ژنتیک(10%)

زبان تخصصی (15%)

 

17

باکتری شناسی

Ph.D

دکتری عمومی دامپزشکی ، دکترای رشته های پزشکی و کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

باکتری شناسی

ایمنی شناسی

ویروس شناسی

12/2/87

30/8 صبح

 

باکتری شناسی عمومی

 (32%)

باکتری شناسی اختصاصی (34%)

ایمنی شناسی (14%)

ویروس شناسی (5%)

زبان تخصصی (15%)

 

 
18 دیپلمای دانشگاهی بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری عمومی دامپزشکی

12/2/87

30/8 صبح

 
تکثیر و پرورش ماهی (25%)

 بیماریهای ماهی (35%

ماهی شناسی (20%)

 جانور شناسی (5%)

زبان تخصصی (15%)

داشتن میانگین کل 13 از 20 در دوره دکتری حرفه ای

١- این دوره به عنوان یک مقطع تحصیلی محسوب نمی گردد و اتمام موفقیت آمیز دوره فوق ، صرفاً منجر به صدور گواهینامه رسمی از سوی دانشگاه خواهد شد .
٢- بنا به تصویب هیات امناء دانشگاه تهران هزینه تحصیلی در این دوره آموزشی از دانشجو اخذ
می گردد .
٣- داوطلبان این رشته از آزمون زبان عمومی معاف می باشند .

در صورت درخواست هرگونه اطلاعات در مورد این رشته در قسمت نظرات درخواست خود را بنویسید تا در اسرع وقت در مورد آن به شما اطلاعات لازم داده شود .


 
comment نظرات ()
 
 Persian Pet

Powered by Abzarak.com
Powered by
Abzarak.com
Powered by
Abzarak.com